Atelierantwoord.nl online
03 Oct 2011

Recentelijk is de website atelierantwoord.nl online gekomen. Samen met Sebas Veldhuisen (Terristories) is in opdracht van Stroom onderzoek gedaan naar oplossingen voor de infrastructuur van tijdelijke panden. Stroom Den Haag stelt gemeentelijke panden tijdelijk ter beschikking aan culturele doeleinden. Door middel van een workshop met huidige gebruikers is een inventarisatie gemaakt van de panden, de gebruikers en de behoeften. Het resultaat, een matrix van alle oplossingsrichtingen, is verwerkt in de website.