Startbijeenkomst Architectuur en ontwerpbeleid 2012+
24 Oct 2011
In navolging van "Een cultuur van ontwerpen", werkt het Rijk aan een nieuwe architectuurnota. In het kader hiervan startten de ministeries OCW en IenM afgelopen vrijdag een reeks bijeenkomsten onder de naam "Architectuur- en ontwerpbeleid 2012+". Afgelopen donderdag 20 oktober vond de startbijeenkomst plaats in de Caballerofabriek in Den Haag, waarin onder andere de themas voor de nieuwe nota ter agenda kwamen. Vervolgens kwamen in een drietal discussies (Nieuwe opdrachtgevers, onderwijs- en onderzoekspraktijk, ontwerppraktijk) mensen uit de werkvelden te spreken. Volgende bijeenkomsten 10/11 en 02/11, zie SfA en de huidige architectuurnota Een cultuur van ontwerpen