Beursstand Sdu-uitgeverij op Provada-beurs
Amsterdam | april 2010

in samenwerking met Studio Tilia

GELAAGD ONTWERP - Beursstand voor deArchitect en Vastgoedmarkt
De stand voor de Provada beurs 2010 bestaat uit drie onderdelen. Vanwege de drukke locatie die de stand heeft binnen de beurs hebben we gekozen deze zoveel mogelijk uit een materiaal te laten bestaan met een rustige en elegante uitstraling. Bij de indeling van de stand is rekening gehouden met de grote hoeveelheid mensen die de stand zullen passeren. De uitnodigende indeling met de barista en het zit-meubel aan de open zijde verleidt mensen tot een bezoek of een snelle ‘doorloop’.

Het meubel is volledig opgetrokken uit golfkartonnen laagjes die met elkaar verbonden zijn door kartonnen kokers en vingerlassen. Vanwege de ‘donkere’ plek die de stand in de beurshal heeft, vinden we het belangrijk dat het meubel zelf licht gaat afgeven. Door het karton met de open zijde naar voren te leggen en de kanalen in de
diepte te leggen, kan het meubel het licht, gemonteerd aan de achterzijde, doorgeven aan de voorkant. Op deze manier licht het meubel de ruimte aan. Ook heeft het karton een acoustisch interessante werking op de directe bezoekers van de stand.

De stand bestaat uit een basis- met twee losse meubels. Het basis meubel voorziet in de behoefte ruimte te scheppen voor het presenteren van ‘deArchitect’ en ‘Vastgoedmarkt’, in zowel analoge- als digitale versie.

De huidige omgeving van de stand is nogal rommelig gezien de verschillende materialen waarmee de wanden zijn afgwerkt. Om ook hierin rust te brengen schermt het basis-meubel de rommelige omgeving af en vormt het een egale achtergrond waar naast ruimte voor het presenteren van het tijdschrift en het krantje ook de barista, een spreekstoel en een groot presentatie scherm zijn opgenomen.

De twee andere meubels zijn verrijdbaar en beantwoorden daarmee de vraag de stand voor verschillende doeleinden te kunnen gebruiken. De basis opstelling voorziet in de ‘gewone’ beursgang, waarnaast er nog een opstelling is voor tijdens een debat, een discussie of een lezing. De twee verrijdbare meubels zijn zo flexibel dat er gedurende de beurs naar gelang gewijzigd kan worden in de opstelling.

De keuze om een basis-meubel te ontwerpen en twee losse meubels, komt voort uit de overkoepelende functie die de Sdu heeft voor de twee verschillende uitgaven. Zowel het tafel- als het zit-meubel dient de tweeledigheid van de stand; het basismeubel staat voor de Sdu.

Het tafel-meubel voorziet in actieve zitgelegenheid en biedt beide uitgaven de mogelijkheid met beursbezoekers rond en aan de tafel te zitten. Het tafel-meubel kan als grote tafel functioneren waar tegelijkertijd de Architect en Vastgoedmarkt gebruik van kunnen maken, ook is het mogelijk de tafel te splitsen en iedere uitgave van een eigen tafel, inclusief logo, te voorzien. Het zit-meubel voorziet in de passieve zitgelegendheid en staat aan de rand van de stand, naast de barista, om zo een laagdrempelige entrée te creeeren. Ook dit meubel is op te splitsen en voor de verschillende beursopstellingen te gebruiken.

Ook hier is weer ieder deel voorzien van een eigen logo.
Zowel het tafel- als het zit-meubel zijn ieder voorzien van eigen verlichting. Het is mogelijk om de meubels op verschillende plekken in het Basismeubel aan te sluiten
waardoor ook op dit punt een maximale vrijheid verkregen kan worden de stand naar eigen inzicht in te richten.
De keuze van karton als materiaal voor de stand heeft te maken met de relatie tussen tijdschriften en karton. Gerecycled papier in de vorm van karton vormt de basis voor deze stand. Na afloop van de beurs kan deze stand weer omgevormd worden om een willekeurig ander doel dienen.

De stand wordt opgebouwd uit verschillende horizontale elementen van 50 mm hoog die niet langer dan 2000 mm en niet breeder dan 1500 mm zijn. Eén zo’n element bestaat uit vijf lagen van dubbelgolfkarton dat een eigen dikte van 10 mm heeft. De andere maximale afmetingen van zo’n element komen van de lasersnijder die niet grotere stukken dan bovengenoemde verwerkt. Het basis-meubel wordt opgebouwd uit 245 laagjes karton die ieder afzonderlijk worden gelaserd en gemerkt. Hierna worden deze laagjes samengevoegd tot 50 mm hoge elementen.

Iedere horizontale laag van 50 mm bestaat uit kleinere elementen die wanneer verticaal gestapeld een vingerlas vormen en zo in stevigheid voorzien. Ook zitten er door het hele element verticaal kartonnen buizen die ervoor zorgen dat de elementen niet verschuiven. Om snoertjes en andere electra uit het zicht te houden, wordt er in het karton ruimte vrij gehouden waarin deze ongewenste stukken verborgen worden.