BioTo(o)p Bisschof
Hengelo | november 2010

in samenwerking met Robin Jongejan (burobast)

Met de groeiende bewustwording van biologische en eerlijke producten, ontbreekt het in de steden regelmatig aan een passend uithangbord, dat de relatie blootlegt tussen de producten in de schappen van de bio- en natuurwinkels en de productie op het land.

concept
De BIOTo(o)p is het uithangbord voor de biologische bedrijven uit de omgeving van de stad Hengelo. Een stukje biologische landbouw wordt letterlijk van het land naar de stad gehaald. Op het bestaande gebouw komt een minimalistisch vormgegeven éénlaags bouwvolume te liggen, terugliggend van de dakrand met ornamenten, met op het dak een symbolisch stuk landschap.

De Biotop is verkaveld in 7 kavels met woningen. Door in de diepe woning een kas door het dak te steken ontstaat een wintertuin, die toegang geeft tot het daklandschap en tevens de daglichttoetreding voor het interieur verzorgt. Bovendien ontstaat er een ruimtelijk element waarin de kruiden of tomaten voor in het eten kunnen groeien.

Op het marktplein wordt ook een stukje landschap aangelegd. Deze landschappelijke zone geeft een plek aan groene terrassen voor de horeca, openbare lanbouw/parkruimte en aan de bestaande kiosk die de functie krijgt van BioTop-winkel en - lunchroom. Hierdoor ontstaat er een relatie met de BioTop en begrijpt men wat er op het daklandschap gebeurt. Het grote Marktplein krijgt aan deze kant een nieuwe kwaliteit waardoor de grote leegte wordt doorbroken. De wekelijkse versmarkt sluit perfect aan bij de Biozone op het plein.

De BioTop is voor de bewoners en bio-winkel eigenaar te bereiken via een trappenhuis en lift die voor de gesloten gevel van het gebouw Bischoff staat. Dit verticale volume is open en zal vormgegeven worden als verticale moestuin.